Föreläsning – Visualizing Health engagerar till positiva livsstilsval

Elena Malmefeldt

En föreläsning som med bilder och berättelser ökar kunskapen om livsstilens betydelse för att skapa en god hälsa. Målsättning med föreläsningen är att genom spännande kunskapsöverföring inspirera till positiva livsstilsförändringar.

Vi gör en resa genom fysiologin och berättar hur vi kan stödja de olika delarna genom våra dagliga val.

Gå gärna in på hemsidan www.wellness-screening.se för mer information. Klicka på Företagshälsovård och skrolla ner till föreläsningar.

Elena Malmefeldt har arbetat med hälsa i 20 år och ändrat drygt 6 000 människors livsstil med goda resultat.Idag utbildar hon läkare och terapeuter i screening och livsstil runt om i världen. Låt Elena höja din personals livsstilskompetens med en föreläsning som motiverar personalen till små förändringar i sina dagliga val som gynnar hälsan. Kunskap motiverar till förändring!

Hela 80% av ohälsan beror på vår livsstil. Vi har med andra ord en enorm potential till ökat välbefinnande. För att i ett längre perspektiv kunna klara av att behålla och utveckla ett ökat välbefinnande samt en god hälsa krävs kunskap om hur vår livsstil påverkar oss.