Det enda företaget i Skandinavien som håller kurser i ES Teck

Vi är det enda företaget i Skandinavien som håller utbildningar i hur man använder ES-Teck. Enligt nya regler från utvecklarna måste alla köpare av ES -Teck genomgå en utbildning av en utbildare utsedd av distributören. Hälsokunskap är det företag i Sverige som uppfyller kraven som utbildare. Utbildningarna innehåller kunskap om vår fysiologi och hur man kopplar den kunskapen till värden som kommer fram vid en analys. Utbildningarna innehåller även effektiva behandlingar med koppling till livsstilen (träning, näring, kost mm).

Kursledare i samtliga kurser: Elena Malmefeldt/Lic.utbildare.

Kurs: Den 4-5 Februari i Stockholm
Tid mellan 10.00-16.00 båda dagarna.

Jag kommer under denna helg utgå från klientfall och analyser som jag har och som är intressanta och lärorika. För varje klientfall som jag går igenom kommer jag att fokusera och fördjupa mig på olika delar av fysiologin. Stress, syresättning, inflammation, hjärnan, matsmältning mm Jag kommer även introducera ett nytt koncept som kan användas i samaband med arbete inom företagshälsa.

Anmäl ert intresse till: em@halsokunskap.se

Bästa Hälsningar,

Elena Malmefeldt