Hem Om oss Kontakta oss
 
 
Utbildning
Slogan  
 
 

Utbildning

Elena Malmefeldt har genomfört ungefär 4 000 analyser med EIS/ES-teck. Erfarenheten av hur man prioriterar i informationen som framkommer vid en analys, vilka behandlingar som haft goda resultat, hur man kopplar informationen som framkommer till vår fysiologi och hur fysiologin/biokemin fungerar. Även hur man arbetar med anamnesen runt de olika organsystemen, är delar som hon tar upp i de olika kurser som hon genomför. Ytterligare en kurs genomförs som inte direkt riktar sig till de som arbetar med EIS eller ES-teck.

Om du vill anmäla er till någon kurs kontakta oss

Kurser hösten 2010

Fördjupningskurs i HRV/Oxymeter

Den här kursen inriktar sig främst på resultaten som framkommer med HRV/Oxymeter. Det är en fördjupningskurs.

Stockholm den 2-3 september
Pris 2 500 betalas i förskott

 

Grundläggande kunskaper – ES-teck

Den här kursen är för dig som tidigare haft E.I.S. och nu kompletterat med HRV/Oxymeter. Eller om du precis köpt en ES-teck. Du kommer under dessa dagar lära dig hur du kan arbeta med denna nya version på ett enkelt sätt. Detta är inte en fördjupande kurs, utan visar hur du på ett pedagogiskt sätt kan arbeta mot en kund. Dag 2, bygger bara på klientfall.

Stockholm den 4-5 september
Pris 2 500 betalas i förskott

 

Kurs med inriktning på träningsanalyser

Denna kurs riktar in sig till dig som arbetar med träning och vill ha fördjupande kunskaper i hur man tolkar och arbetar med ES-teck för att skapa vinnande holistiska träningskoncept.

Stockholm den 16-17 oktober
Pris 2500 betalas i förskott.

 

1 dag Stress/Hormoner/Signalsubstanser och 1 dag Mag- och tarmhälsa

Detta är en kurs som beskriver vad som händer fysiologiskt i kroppen och hur man ska tolka avvikelser av dessa parametrar i praktiken. Kursen innehåller även behandlingsförslag för dessa olika delar. För att delta i denna kurs behöver man inte arbeta med E.I.S eller ES-teck.

Stockholm den 18-19 november
Pris 2 500 kronor betalas i förskott

 

ES-teck i praktiken en workshop

Kursen bygger på att alla som är med på kursen tar med några av sina klientfall. Vi tolkar analyserna tillsammans.

Stockholm den 20-21 november
Pris 2000 kronor betalas i förskott

 

Grundläggande kunskaper – ES-teck

Den här kursen är för dig som tidigare haft E.I.S. och nu kompletterat med HRV/Oxymeter. Eller om du precis köpt en ES-teck. Du kommer under dessa dagar lära dig hur du kan arbeta med ES-teck på ett enkelt sätt. Detta är inte en fördjupande kurs, utan visar hur du på ett pedagogiskt sätt kan arbeta mot en kund. Dag 2, bygger bara på klientfall.

Stockholm den 4-5 december
Pris 2 500 betalas i förskott

Anmälan till kurserna är bindande och vid avbokning faktureras 25 % av kurskostnaden.

 

Tillbaka

Hem
Elena Malmefeldts blogg
Elenas artiklar
Om Elena
Föreläsning
Utbildning
Försäljning
Träningsanläggningar
Klinik
Hälsoanalys
Länkar
EIS terapeuter
Boka ett möte eller en behandling med Elena Malmefeldt | E-post: em (at) halsokunskap.se