Beställ screeningmetoden ES-Teck

För dig som är intresserad av att köpa ES teck!

 Kontakta oss för mer information:

em@halsokunskap.se

Mobil: 070-952 66 66

Köp ES- teck av Hälsokunskap.se och ta del av den unika erfarenhet och expertis vi har inom företaget. I priset ingår en dags privatutbildning av hälsokunskap.

Fördelar med dessa metoder för hälsoanalyser:

  • Visuella bilder av hela kroppen gör metoden pedagogisk att arbeta med och kunden kan följa med via bilderna på en resa genom sin individuella fysiologi.
  • Det skapar en skapar en stark motivation till förändring hos er kund. Väldigt bra uppföljningsbilder för att se förändringen efter genomförd behandling.
  • EIS underlättar för dig som arbetar med friskvård att förstå det underliggande problemet till symtom och därmed välja rätt behandlingsstrategi.
  • Vi arbetar med försäljning av EIS och ES-teck och skräddarsyr utbildningar i hur just du inom ditt verksamhetsområde på bästa sätt kan komplettera er verksamhet med hälsoanalyser .
  • Vi erbjuder även fördjupningskurser. Se under fliken “utbildning” för att se kommande utbildningar.

Hälsokunskap.se har kunskapen i hur ni kan använda dessa olika system som ett verktyg i ert företag.

Om ni köper Es teck ingår en dags utbildning av oss i köpet. Därefter kommer ni att bli erbjuden våra utbildningar och finnas med i vårt nätverk.

För dig som idag arbetar med friskvård och som tycker att det skulle vara intressant att kunna erbjuda helt fantastiska hälsoanalyser till era kunder kontakta oss gärna för mer information eller beställning.

För mer information/beställning kontakta oss