Bilder före och efter behandling

De här bilderna är bra exempel på hur informationen som framkommer vid analysen kan vägleda flera kategorier av hälsorådgivare i sitt arbete.
Om din naprapat eller någon annan kroppsterapeut har en  ES teck kan han/hon göra en mätning före och efter en behandling för att studera effekten av behandlingen.

När man studerar just kroppsterapeutiska behandlingar tror många att det bara påverkar ryggen och strukturella delar. I själva verkat kan sådan typ av behandling ibland påverka andra delar av fysiologin.

Mätningen nedan ger exempel på hur både det strukturella och det fysiologiska har påverkats av naprapati.

På bilden ovan ser du en bild av ett dermatom. Blått påvisar underfunktion, gult överfunktion medan vitt indikerar balans. Datum 8/2/2010.

Kroppens baksida. Digrammet till höger visar grönt som ett referensområde för respektive kota. Med hjälpen av denna information genomfördes behandling av L1 för att ta bort den spänning som L1 gav upphov till i flera delar av kroppen. Resultatet ser vi på bilden nedan.

Jämför man resultatet från den förra mätningen ser man nu att även L1 befinner sig i referensomårdet. Spänningen, som visade sig som gul, är borta och om ni studerar bilden kan ni se att det är en timme mellan dessa mätningar.