Health Care Solution

ES Teck använder sig av fem olika mätmetoder plus en blodtrycksmätning

 • HRV
 • Oxymeter
 • Pulspletysmografi
 • Kroppsammansättning
 • Impedansmätning

Efter att dessa mätningar har genomförts, kör programmet en korsanalys och ett antal
funktioner i vår fysiologi estimeras. På grundval av bl a kunskapen om den elektriska konduktansen
(ledningsförmågan) och densiteten får man som exempel fram tillståndet i vissa vävnader/organ.

Nedan visas några av de databilder som kommer fram i Health Care Solution. De kan fungera som
vägledning vid en bedömning men observera att de är just vägledande. Oavsett vilka analysmetoder
man arbetar med, så bygger resultaten på den aktuella metodens uppbyggnad. Vare sig det handlar
om ES Teck, ultraljud, röntgen, blodprovtagningar eller något annat, så har varje metod sitt specifika
sätt att studera fysiologin och därmed sina specifika begränsningar.

lifestyle

Klicka på bilden för att förstora

Ovan visas livsstilsanalysen, som är en sammanfattning av de viktigaste delarna av Health Care Solution.
Den kan användas som ett verktyg vid bedömning av hur fysiologin fungerar men inte för att ställa
eventuella sjukdomsdiagnoser. Klientens beskrivning av sin självuppskattade hälsa och
symtom, medicinering, diagnoser och pågående andra behandlingar utgör kompletterande underlag
vid bedömningen av det enskilda fallet.

Enligt bilden ovan kan ni se att olika boxar har lika färger.

Mörkgrönt – Optimalt

Ljusgrönt – Mycket bra

Grått – Bra

Ljusgult – Liten avvikelse från optimalt

Orange – Avvikelse ifrån optimalt

Rött – Stor avvikelse ifrån optimalt

De olika boxarna betydelse:
Inom parentes förslag på rådgivning.

PH – pH värdet i vätskan mellan cellen och blodet.(kost)

NO – Kväveoxid som beskiver mikrocirkulationen (kost och träning)

Level activity – Klientens aktivitetsnivå (träning)

Met rate – Indikator på ämnesomsättningen (kost och träning)

HRV – Autonoma nervsystemet (avslappning, andningsövningar, stressreducering mm)

FM – Kroppssammansättning (träning, kost och vätskeintag)

Oxidativ Stress – Fria radikaler (kost, stress och andning)

Mineraler

De estimerade mineralerna är:

 • Natrium
 • Kalium
 • Magnesium
 • Kalcium
 • Fosfor
 • Klor

Ämnesomsättning

I ES Teck finns en riskanalysbedömning som inkluderar diabetes och sköldkörtel

Nedan bild från diabetes screening. Vid avvikelse ber man sin klient att för säkerhets skull kontrollera sitt blodsocker med sin läkare.

 

Homeostas

Estimerat tal. Homeostas beskriver hur fysiologin klarar att behålla ett stabilt och konstant tillstånd.

Nedan är ett index som poängsatts mellan 7-31. Där 7 är sämst och 31 är bäst.

 

 

Förslag på näringsstöd, t ex mineraler, vitaminer och örter

Detta förslag innebär inte att ES Teck har uppmätt en låg nivå av de näringsämnen som listas utan
på att det finns vissa funktioner i fysiologin som enligt analysen är avvikande och som skulle kunna förbättras av vissa näringsämnen.

Strukturella indikationer för kroppsterapeuter

Färgerna gult eller blått indikerar eventuell avvikelse.

Dermatom ‐ nerver

Ovanstående bilder är hämtade från ES Teck och som kan utgöra ett stöd för rådgivningen.