HRV/Oxymeter

Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) är en term inom kardiologin. I normalfallet är inte hjärtrytmen helt regelbunden. Pulsfrekvensen påverkas bland annat av in- och utandning. Detta kallas för respiratorisk arytmi och innebär att pulsen går upp vid inandning och ner vid utandning.

HRV är ett resultat av det autonoma nervsystemets inverkan på hjärtrytmen. Parasympatikus förmår sänka rytmen och sympatikus ser till att hjärtrytmen höjs.

Mätningen ger information om hjärt- och kärlsystemet.

Under själva mätningen visas ovanstående bild. Bland annat ser man syremättnaden och pulsen.

Efter mätningen får man fram ovanstående bild som sammanfattningsvis indikerar följande:

 • Syremättnad
 • Elasticitet i de olika blodkärlen
 • Motstånd i de olika blodkärlen
 • Blodvolym
 • Hur mycket blod hjärtat slår ut per slag och per minut
 • Vänster kammares funktion
 • Medel arteriella blodtrycket

Detaljerad beskrivning:

 • SpO2%: Hemoglobinets syremättnad I procent motsvarande det arteriella syretrycket. SpO2% kan minska tillföljd av tex anemi (blodbrist), underfunktion i sköldkörteln, vistelse på hög höjd, ökning av koldioxid, vävnadstoxisk syrebrist (cellerna kan inte använda syret), ökad bindning av syret till hemoglobinet (det släpps inte loss så lätt så att det kan användas), sömnapné (andningsuppehåll) eller överskott på mjölksyra.
 • AI – augmentation index: indikerar halspulsådrornas stelhet och eventuellt förhöjt kolesterol.
 • EEI – ejection elastic index: kopplad till utpumpandet av blodet från hjärtats vänstra kammare samt till elasticiteten hos de stora arteriella blodkärlen.
 • DDI – dicrotic dilation index: kopplad till elasticiteten hos de mindre arteriella blodkärlen.
 • DEI – dicrotic elastic index: kopplad till elasticiteten i de perifera blodkärlen.
 • Etc – estimated cardiac ejection time: uppskattad tidsåtgång för hjärtats utpumpande av blodet kopplat till funktionen hos hjärtats vänstra kammare.
 • PH – pulse height: indikator som är proportionell mot blodtrycket vid tiden för utpumpandet av blodet från hjärtats vänstra kammare.
 • SDPTG aging index: matematisk beräkning av åldrandeindex.
 • Q – cardiac output: indikerar blodvolymen som pumpas ut från hjärtat, speciellt från ena kammaren under en minut.
 • CI – cardiac index: är en vasodynamisk parameter som ställer hjärtminutvolymen i relation till arean på kroppsytan (BSA).
 • SV – stroke volume: indikerar hur mycket blod som pumpas ut från hjärtats ena kammare under varje hjärtslag.
 • BV – blood volume: blodvolymen är mängden blod i hela cirkulationssystemet (såväl röda blodkroppar som plasma).
 • EF – ejection fraction: är andelen blod som pumpas ut från hjärtats ena kammare under varje hjärtslag.
 • SVR – systemic vascular resistance: indikerar den perifera resistansen mot utflödet av blod från hjärtat. Den perifera resistensen måste övervinnas för att blodet ska kunna pumpas genom cirkulationssystemet.
 • MAP – means arterial pressure: genomsnittstrycket under en cykel av aortapulsen mätt med pulsvågsanalysen.

Bilden ovan: Var man än  befinner sig i systemet kan man studera skillnaden i fysiologin av genomförd friskvårdsbehandling, träning eller något annat.