Information från mätning

EIS-hälsoanalys med HRV /oxymeter

I screeningmetoden ES-Teck så har  man tagit fram normvärden för hur respektive organ ser ut elektrokemiskt vid optimal funktion. Organen delas in i organsystem som presenteras i olika displayer.

ES Teck ger fysiologiska data som möjliggör jämförande uppföljning och därmed en objektiv utvärdering av insatserna. Givetvis bör man  komplettera med en subjektiv utvärdering och ytterligare aktuell information.

Analysinformation

 • Hur homeodynamiken fungerar. Kroppen har god balanseringsförmåga, om den kan dels svara på, dels reglera interna och externa reaktioner tillbaka till jämvikt/balans, vilket är nödvändigt för optimal funktion.
 • Hur cirkulationen och syresättningen fungerar; båda viktiga faktorer för bl a närings-transport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.
 • Om det finns lokala inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte (kronisk inflammation). Förhöjd inflammationsnivå är en stor ohälsorisk. Exempelvis minskar inflammationsprocesser syretillgången i hjärnan och kan ge depression.
 • Metabolismen, dvs den generella ämnesomsättningen. Om aktiviteten är för hög, går det åt väldigt mycket energi och på sikt ökar risken för utbrändhet.  
 • Hjärt-kärlsystemet. Korsanalys med HRV och pulsoximeter ger en bild av hjärt-kärlsystemet. 
 • Nerver-hudområden. Indikationer för kroppsterapi, t ex kiropraktik. 
 • Livsstilsanalys visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen. 
 • Sportevaluering. Test före och efter träning visar om sättet att träna/motionera är uppbyggande eller degenerativt för personen ifråga.
 • Sammanfattning med indikation om orsaker till problemen, t ex stress eller livsstil.

Ytterligare värden som framkommer vid analys

 • Ph – värde
 • Signalsubstanser – stresshormoner – dopamin – serotonin – GABA
 • Koolesterol
 • Diabetes screening
 • Sköldkörtelns funktion
 • Fria radikaler – oxidativ stress
 • Status för vissa mineraler
 • Mitokondrie verksamhet – beskriver hur cellens energiomsättning fungerar
 • Grundämnesomsättning – basalmetabolism
 • Förslag på näring som skulle stödja funktioner som har en avvikelse

Ovanstående värden kan vara till hjälp vid upprättandet av ett friskvårdsprogram, förutsatt att man har relevant basmedicinsk utbildning och hälsouppbyggande fackkunskaper.