Information om ES-Teck för friskvårdare

Presentation av ES-teck för friskvårdare

Kontinuerligt håller vi presentationer av ES Teck i Stockholm.

Vad är ES Teck?

En fysiologisk screeningmetod som på 3 minuter tar fram runt 70 olika fysiologiska biomarkörer. Mätmetoden går inte att jämföra med diagnostik utan ger en individuell fysiologisk överblicksbild som kan ligga till grund för en hälso- och livsstilsrådgivning.

Vem kan använda ES Teck?

Kostrådgivare, personliga tränare, livsstilscoacher, naprapater och hälsoinspiratörer mm

Vilken typ av utbildning erbjuder Hälsokunskap?

I samband med köp av en ES Teck ingår 7 timmars privat utbildning i främst de fysiologiska biomarkörer som framkommer vid mätningen/screeningen. Två gånger om året erbjuds även utbildningar av Hälsokunskap. Kursinnehållet beror på vilka behov som finns hos användarna t.ex. workshops (användare tar med sig klientfall som vi tolkar), fördjupning i hjärt- och kärl, träningsfysiologi och grundkurser.

Som friskvårdare kan du skapa ditt eget koncept

ES Teck är en metod som man kan växa med som friskvårdare. Man kan börja t.ex. med att fokusera på vissa områden som matsmältning, detox, träning, anti-age och stressprofiler till att senare göra en hel analys som inkluderar alla de olika fysiologiska markörer som framkommer vid en screening.

Vad är syftet med ES Teck screening?

Syftet med denna typ av fysiologisk screening är att inspirera och motivera kunderna via visuella bilder av fysiologin och biomarkörer till att följa ett individuellt friskvårdsprogram som upprättas av friskvårdaren. Friskvårdsprogrammet kan bestå av kost, träning, näringstillskott och livsstilsrådgivning.

I ES Teck finns även enkla uppföljningsgrafer så man kan följa hur friskvårdsinsatserna förändrat fysiologin vid ett återbesök.

Vilken vetenskap ligger bakom?

Viktigt att notera är att man med ES Teck arbetar med frisk- och hälsovård och då använder man sig inte av diagnostiska medicinska utvärderingsmetoder istället använder man sig av metoder som lämpar sig för frisk- och livsstilsrådgivning.
Läkare arbetar med sjukdomar/diagnostik med insatser som främst innefattar läkemedel och friskvårdare arbetar med hälso- och friskvård.

Den tredje största dödsorsaken idag i USA är misstag i vårdsammanhang och främst är det medicinering som ligger bakom dödsfallen. Diagnostisk utvärdering och läkemedel kräver en helt annan typ av forskningsinsatser som ligger till grund för en läkares bedömning/insatser. En frisk- och hälsovårdare behöver mätmetoder som lämpar sig för deras sätt att arbete och dessa olika metoder kommer man inte kunna jämföra ur ett vetenskapligt perspektiv.

De kroniskt degenerativa sjukdomarna som även kallas de livsstilsrelaterade sjukdomarna ligger bakom 80 % av ohälsan och innefattar bl.a. av diabetes typ 2, vissa hjärt- och kärlsjukdomar och cancerformer, demens sjukdomar, depression och artrit.

ES Teck ger en fysiologisk översiktbild som kan tolkas av en friskvårdare för att fastställa de viktigaste preventiva insatserna.
Den vetenskapliga klassificeringen för att kunna använda en mätmetod är främst att den inte skadar en person. Inom sjukvården skall allting även prövas medicinskt då vården fastställer diagnoser. I de fall mätmetoden är skadlig skall man kunna verifiera nyttan i relation till resultatet som uppkommer. Röntgenstrålning kan skada men informationen som framkommer med röntgen är mycket viktig.

Syftet och målsättningen med friskvård och prevention är att försöka förhindra uppkomst av sjukdom.

De olika screeningmetoderna som ES Teck använder för att få fram ett antal olika biomarkörer inkluderar blodtryck, heart rate variability, pulsvågsanalys, syremättnadsmätning, bioimpedans och galvanic skin respons. Beroende på vilken mätmetod man syftar på användes de i olika sammanhang av t.ex. sjukhus, forskningsenheter, idrottmedicin, friskvårdskliniker och träningsanläggningar.

Vilka kunder är intressanta för analysen?

Många av de kunder som besökt Hälsokunskap har varit privatkunder och elitidrottare men nu ökar intresset mycket bland företag som ett alternativ till traditionella blodtester. Vid blodtagning utvärderar man om en person har så pass avvikande värden att det klassificeras som nödvändigt att behandla t.ex. högt kolesterol. I ES teck screeningen utvärderar man tendenser till t.ex. högt kolesterol. Detta innebär att man kan få olika svar pga. av de olika utgångspunkterna.

Nedan några kommentarer från ett företags medarbetarutvärdering som Hälsokunskap arbetade med under 2015.

”Fick en djupare förståelse för fysiologin vilket motiverade mig”

”Seriös och fick mig att tänka till ordenligt”

”Roligt med något nytt”

”Pedagogiskt, lättbegripligt och konkret, ser inget negativt med screeningen utan ser det som ett bra komplement till traditionell vård”

”Bra med en utförlig individuell livsstilsrådgivning så jag inte behöver ändra allt utan det som skulle ha bäst inverkan på min fysiologi”

I snitt adderade personalen 3-4 goda livsstilsvanor vilket är ett bra resultat.

I denna pdf kan du läsa mer om ES Teck.

Presentation Es teck 5

Intresserad kontakta Hälsokunskap