Hälsoanalyser för företag – motivera personalen till en bättre livsstil

Stärk hälsan hos företagets anställda och motivera dem till en sund livsstil genom Hälsokunskaps hälsoanalyser med livsstilsprogram. Man vet att 80 % av de degenerativa sjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes cancer mm har sitt ursprung i vår livsstil.

Via en högsensitiv screeningmetod tas 70 olika biomarkörer fram på endast 5 minuter.  En stor fördel med högsensitiv mätning är att det går snabbare att se kroppens svar på genomförda relevanta livsstilsråd. En högsensitiv mätning baseras inte på diagnostik  och exakt vetenskap utan speglar mer fysiologiska processer och kroppens respons t ex på en viss livsstil.  Detta är den mest avancerade “health-tracking”-metoden som finns på marknaden.

Eftersom 80 % av ohälsan kan vara livsstilsbetingad är målsättningen med vårt arbete ute på företagen att få så många som möjligt att ersätta sämre vanor med sundare alternativ.

Genomförandet av hälsoanalys:

  1. Vi genomför analysen på ert företag, om ni tillhandahåller ett rum. Vi går igenom screening resultatet med den anställde och ger förslag på åtgärder som skulle stärka de fysiologiska svagheter som uppkommit och ger coachning. Denna del tar 60  minuter.
  2. Efter ungefär 3 arbetsdagar får era anställda en handlingsplan via e-post. Den kommer att innehålla förslag på kostförändring, näringsstöd, träning mm.
  3. Alla tidsbokningar administreras av ert företaget.

Pris per anställd: 1 895 kronor

Efter det att vi genomfört alla analyser presenterar vi en företagshälsoanalys med tillhörande friskvårdsplan. Vi ger en sammanfattning om det allmänna hälsotillståndet på ert företag, t ex vilka hälsobesvär som är vanligast. Vi ger förslag på hur ni kan arbeta med företagshälsan i framtiden.

Obs: Till priset tillkommer en resekostnad om företaget ligger mer än 3 mil utanför Stockholm.

Vår målsättning är att få din personal att med ny kunskap göra hälsosamma val i sin vardag.

Kontakt:

E-post: Elena Malmefeldt –  em@halsokunskap.se

Mobil: 0709-52 66 66