Impedansmätning

Här kan ni se delar av impedansmätningarna som kallas EIS.

Kroppssammansättning:

Uppskattningen av kroppssammansättningen är grundad på mätningen av kroppsresistansen i tetrapolär fas vid en frekvens av 50 KHz. De uppskattade värdena har beräknats i enlighet med peer reviews (kollegial fackgranskning). Vänligen notera att dessa normer är genomsnittsvärden från en behandling ingående i NHANES-111-studien. De bör inte tolkas som ”idealvärden” och återspeglar eventuellt inte de värden som allmänt kan anses hälsosamma.

Vad betyder resultaten?

Fettmassa: fett utgör en energireserv i kroppen. Alla behöver ha en viss mängd fett I kroppen, men det är viktigt att inte ha för mycket.

Fettfri massa, FFM:  detta värde är bokstavligt talat det som skulle finnas kvar efter att man hade tagit bort allt fett från kroppen.  Många talar även om ”lean body mass”, LBM.

Total kroppsvätska, TBW: totala mängden vatten i kroppen, precis som namnet antyder. Eftersom fett i princip innehåller 0% vatten, återfinns TBW helt och hållet inom FFM.

Intracellulärt vatten, ICW: den del av den totala kroppsvätskan som finns inuti kroppens celler.

Extracellulärt vatten, ECW: den del av den totala kroppsvätskan som utanför kroppens celler. Extracellulärt vatten finns t ex i blodplasman, ryggmärgsvätskan, ledvätskan och ödem (vattenkvarhållning) mm.

Målvikt:  Om din klient har en målvikt som den vill ha kan den läggas in manuellt. I annat fall, beräknas det med en standardformel.

Kroppsmasseindex, BMI: en persons BMI är detsamma som hans/hennes vikt i kilo dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat.  BMI används allmänt som en indikator på eventuell övervikt.

Det är emellertid viktigt att observera att en person med ”övervikt” inte nödvändigtvis behöver vara ”fet”. Som exempel kan nämnas att en 140 kilos otränad med samma kroppslängd som en 140 kilos bodybuilder har exakt samma BMI.

Basal ämnesomsättningshastighet, BMR: det antal kalorier som en person behöver om dagen för att hålla sig vid liv (dvs stillaliggande).

EIS mäter kroppens elektriska egenskaper genom att analysera signalflödet i den levande vävnaden.  Signalflödesanalysen ger data om tillståndet i vävnaden, t ex om blodflödet, syrenivån och eventuell inflammation. Huvudparametrar:

SDC: indikerar cellernas utbytesaktivitet i olika segment.

EPA-SPA: indikerar ödem (vattenkvarhållning) i olika segment.

EIS Bo EC HF: allmän indikator på cellernas utbytesaktivitet i kroppens organ.

EIS Bo ED HF: allmän indikator på ödem (vattenkvarhållning) i kroppens organ.

EIS Br EC HF: allmän indikator på hjärnans blodflöde.

EIS Br ED HF: allmän indikator på ödem (vattenkvarhållning) i hjärnan.

EIS HF: allmän indikator på kroppens samlade cellutbyte motsvarande basalmetabolismen.

EIS HF/VLF: allmän indikator på blodets viskositet.