Elena Malmefeldt

 

Om Elena Malmefeldt

 

Jag heter Elena Malmefeldt och driver bolaget Hälsokunskap , min stora erfarenhet vilar främst på fysiologisk screening med ES Teck kopplat till livsstil- och friskvårdsprogram. Jag har arbetat med privatkunder, elitidrottare och företag. Jag är den enda i Skandinavien som håller kurser i sreeningmetoden ES-teck.

Efter tusentals fysiologiska analyser har jag numera börjat arbeta mer eller mindre heltid med utbildningar och föreläsningar. Utbildningarna är alla kopplade till ES Teck och innefattar: Träningsfysiologi, patofysiologi, fysiologiska förväntade förändringar vid intag av läkemedel, livsstilen och fysiologin, fördjupning i hjärt- kärl och stress.

Jag har även på uppdrag skrivit handböcker i fysiologi och ES Teck på både engelska och svenska.

En av mina största kunder just nu är Six Senses SPA som lanserar ett IWP (Integrated Wellness Program) internationellt där jag är ansvarig för utbildning av deras läkare och friskvårdare i fysiologisk screening. Projektet har pågått under 2015 och beräknas forsätta under några år på deltid.

Jag har tidigare suttit med i Riksdagens nätverk NIKA, nätverket för integrativ, komplementär och alternativmedicin och under tre år har jag drivit en integrativ klinik i Stockholm där 12 personer arbetade tillsammans i en integrativ klinikmodell.
Jag har studerat biofysik för Prof. Jacobsson, USA under ett antal år samt deltagit i ett antal konferenser i världen i varierande ämnen så som bland annat dentalproblem, toxikologi till näring och forskningsframsteg.

Utbildning
Företagsekonomisk utbildning 3 år + kompletterande studier på högskola
Diplomerad miljövetare (1 års utbildning deltid)
Basmedicin 40 poäng
3 år alternativmedicinsk utbildning, huvudämne näringsfysiologi
Kostrådgivare
Livsstilsrådgivare
Ytterligare ett 20-tal kortare kurser i personaljuridik, mat som medicin, livsstilcoach mm

Arbetsplatser – Relevanta yrkeserfarenheter
Arbetat med ISO certifieringar och miljöstrategier för företag