Det enda företaget i Skandinavien som håller kurser i ES Teck

Vi är det enda företaget i Skandinavien som håller utbildningar i hur man använder ES-Teck. Enligt nya regler från utvecklarna måste alla köpare av ES -Teck genomgå en utbildning av en utbildare utsedd av distributören. Hälsokunskap är det företag i Sverige som uppfyller kraven som utbildare. Utbildningarna innehåller kunskap om vår fysiologi och hur man kopplar den kunskapen till värden som kommer fram vid en analys. Utbildningarna innehåller även effektiva behandlingar med koppling till livsstilen (träning, näring, kost mm).

Kursledare i samtliga kurser: Elena Malmefeldt/Lic.utbildare.

Kurs: Inget kursdatum för 2018 är bestämt ännu.